,אחסון אתרים חינם - תנאי שימוש

תנאי שימוש אלו הינם הסכם בין MyHost - אחסון ובניית אתרים מס' עוסק:311401814 ובינך
הסכם זה מסביר את תנאי השימוש בשירותים שניתנים על ידי Myhost.co.il (להלן "אחסון אתרים חינם"). בשימוש השירותים הינך מסכים להסכם זה. במידה ולא תסכים לתנאי השימוש, אינך זכאי לשימוש בשירותים שלנו.

בעת שימוש בשירות אחסונים חינמי הנך מ תנאי שימוש לתנאי מדיניות פרטיות שלנו ולמדיניות הפרטיות שלנו.
 
הסכמי מדיניות
שימוש בשירותים של MyHost.co.il הינך מסכים לתנאים מדיניות אלו:
הסכמה לתנאי השירות
מדיניות הפרת זכויות יוצרים
 
זכאות לחשבון
בעת הזמנת חבילת "אחסון אתרים חינם" אתה מסכים לכך שהבקשה שלך למועמדות לחבילת אחסון אתרים חינמית היא לשיקולה של MyHost.co.il
MyHost.co.il רשאית לקבל את הבקשה לפתיחת לאחסון אתר חינמי או לסרב, או לבקש ממך מס' פרטים על הפרוייקט שאתה מעוניין להשתמש בו בשירות "אחסון אתרים חינם".
בעת רישום לשירות אתה מתחייב כי:
אתה בן 18 או יותר. השירותים מיועדים אך ורק למשתמשים אשר גילם 18 או יותר. כל רישום, או שימוש בשירותים שלנו לכל אחד מתחת לגיל 18 ללא אישור, הינו הפרה של חוזה.
בשימוש השירותים בעבור אדם אחר הינך מסכים כי הינך מוסמך להתחייב בשמם על הסכם זה ולפעול בשמם בנוגע לכל פעילות אשר תעשה בשירותים אלו.
 
CPU, רוחב פס, ושימוש בשטח איחסון
כל שימוש בשרת אחסון החינמי המסופק על ידי MyHost נתון תחת חוזה זה והסכם שימוש מקובל. השירות המוצע הוא איחסון חינמי וחל איסור מוחלט למכור אותו לאחרים. שירות איחסון אתרים החינמי של MyHost מתאים לאיחסון קבצי אתר פעיל במסגרת התקנון, מיילים פעילים ותוכן מורשה הנועד לאתר האינרטנט שלך שמאוחסן אצלינו. חל איסור מוחלט ליצור מאגרי קבצים להורדה, ארכיונים, מאגרי תמונות, מאגרי וידאו, פורנוגרפיה, אתרים המסיטים לאלימות, שימוש ברכיבים כבדים כגון צ'אטים וכד'... חשבונות אשר חוצים מעבר 25% יכולת תפקוד CPU במשך יותר משעה רצוף בשרת החינמי ינותקו ללא שום הודעה מוקדמת
 
גיבויים ואובדן נתונים
שימוש בשירות "אחסון אתרים חינם" אתה מסכים לכך, שאנו במייהוסט לא יוצרים שום גיבוי לשרת, ובכך השימוש בשרת החינמי של MyHost.co.il אינו כולל שירות גיבויים לבין אם לאתר או לשרת.
לכן השימוש בשירות "אחסון אתרים חינם" שלנו הוא באחריותך הבלעדית בלבד.
MyHost איננה אחראית במקרה של אובדן נתונים או תקלה \ כישלון \ אי תפקוד לצמיתות של הכונן הקשיח. האחריות לגיבוי ושמירת הקבצים \ הנתונים הם ביד הלקוח. MyHost איננה אחראית לכל אובדן או נזק.
הינך מסכים לקבל אחריות מלאה עבור כל הקבצים ונתונים המועברים ולשמור על גיבוי מתאים של כל הקבצים והנתונים אשר מאוחסנים בשרתים של MyHost.
 
התקפות וחורי אבטחה וכו'
בשימוש בשירות "אחסון אתרים חינם" אתה מסכים ל - במידה וצוות הניטור שלנו ימצא לנכון כי האתר שלך הוא המקור להתקפות על השרת החינמי, או אתה משתמש בקוד אתר בעל חורי אבטחה חמורים או בעל וירוסים או משהו שאינו חוקי, צוות הניטור רשאי למחוק את קבצי האתר או להשעות את חשבונך בשרת החינמי.
 
תמיכה טכנית
בשימוש בשירות "אחסון אתרים חינם" אתה מסכים לכך שלא תקבל שירות תמיכה טכנית מצוות התמיכה שלנו.
שירות התמיכה טכנית שאנו מציעים מיועד לאתרים המשתמשים בשירות אחסון האתרים השיתופי הרגיל שאנו מציעים באתר בתשלום חודשי\חצי שנתי\שנתי.
לכן אתה מסכים שלא תפנה בצ'אט האתר לתמיכה בכל הנוגע לגבי תמיכה בשירות אחסון האתרים החינמי ש - MyHost.co.il מציעה.
התמיכה הטכנית תינתן רק בכרטיסי תמיכה דרך פורטל הלקוחות ורק לבעיות הנוגעות לשרת ולא לאתר האישי שלך. 
עקב חוסר העדפה לתמיכה לשרת האחסון החינמי, תשובה לכרטיס המופנה לגבי השירות "אחסון אתרים חינם" אינו מוגבל לזמן למענה.
 
חברות צד ג'
Myhost.co.il יכול להציע שירותים של חברות צד ג'. שירותים אלו יכולים להיות תחת תנאי השימוש של חברת צד ג'. MyHost.co.il תהיהחייבת לממש את ההגבלות ואיסורים של חברות צד ג'. עליך לבדוק את התנאים לשימוש לפני כל רכישה או שימוש של בשירותים של חברת צד ג' בה MyHost.co.il עובדת איתה. אנו לא מספקים אחריות לאיכות, זמינות או זמני אספקה של מוצרים או שירותים הניתנים על ידי חברה צד ג'. הינך בלבד אחראי על כל עיסקה הנעשית עם חברה צד ג'. איננו אחראים על הדיוק או השלמות של מידע לגבי כל חברה צד ג'.
 
גילוי לאכיפת חוק
MyHost עשוי לחשוף מידע משתמש לרשויות אכיפת החוק ללא הסכמה או הודעה נוספות למשתמש על פי דרישה חוקית מסוכנויות כאלה. אנו משתפים פעולה באופן מלא עם רשויות אכיפת החוק .
 
סגירת השירות
שירות אחסון האתרים החינמי הינו תהליך ניסיוני של חברת MyHost והחברה שומרת לעצמה את הזכות לסגירת השירות בכל עת על ידי הודעה מוקדמת בזמן סביר של 14 יום לפחות באמצעות הדואר האלקטרוני איתו המשתמש נרשם.
החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או אובדן מידע או רווחים הנובע בשימוש בשירות אחסון האתרים של החברה או בשל סגירת השירותים או החברה. והלקוח המבצע שימוש בשירותי האחסון הוא האחראי הבלעדי לגיבוי המידע.
 
שינויים להסכם או לשירותים
MyHost שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים, לתקן, לשנות או למחוק חלקים מהסכם זה בכל עת. במקרה ונשנה משמעותית הסכם זה, אתה תעודכן על ידי הודעה באתר שלנו למשך 30 יום לאחר שבוצעו השינויים ויופיע תאריך בסוף ההסכם של העדכון האחרון כל שינוי של הסכם זה ייכנס לתוקף מיידית אחרי ההודעה באתר אלא אם כן נודיע אחרת. הינך מסכים לכל שינוי של הסכם זה בהמשך שימוש בשירותים. MyHost שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים, לתקן, לשנות או לעצור כל חלק מהשירותים בכל עת.
 
כתב ויתור
MyHost לא תהיה אחראית לנזק לעסקים שלך. MyHost לא מתחייבת לשום דבר, אשר נכתב או לא נכתב עבור השירותים. MyHost מתנערת מכל אחריות של סחירות או התאמה למטרה מסוימת, לרבות אובדן נתונים כתוצאה מעיכובים, תקלות במתן שירות, משלוחים שגויים או הפסקות בשירותים הנגרמות על ידי MyHost או העובדים שלה.
 
פיצוי
הינך מסכים לפצות את MyHost, להגן עליה ולמנוע אשמה מ - MyHost ושותפיה, המנהלים, הדירקטורים, העובדים והסוכנים (להלן "צדדים בעלי פיצוי") מחלק ומכל תביעה, נזק, הפסד, התחייבויות, פעולה, דרישה והוצאה אשר כל צד ג' מאיים או הגיש נגדך או נגד כל צד בעל פיצוי בעקבות , 1. שימושך בשירותים, 2. הפרה שלך של הסכם זה, 3. כל פעולה או הסתרה מצדך. התנאים של חלק זה של ההסכם יעמוד בפני כל ביטול של הסכם זה.
 
תכנים אסורים
בהתאם לחוק בארץ, ובעולם MyHost אינה מסכימה לאחסן אתרים מסוג פישינג / וירוסים / תכנים למבוגרים / כל אתר העובר על החוק.
אתר אשר יאחסן אחד מהתכנים הבאים, יושעה ללא כל הודעה מוקדמת. וקבציו  וחשבונו ימחקו ללא כל התראה מוקדמת.
 
הגבלת אחריות
בשום מקרה לא MyHost ולא הדירקטורים,לא העובדים ולא סוכניה, יהיו אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו באשר לכל נזק עקיף, תוצאתי, מקרי, מיוחד או עונשי, לרבות אובדן רווחים או אובדן נתונים הנובעים מהשימוש שלך בשירותים, או כל תוכן משתמש, אתרי משתמש או חומרים אחרים שגישתם או הורדתם הם דרך השירותים, גם אם MyHost מודע או שנודע לנו על האפשרות של נזקים כאלה.
על אף כל הוראה נוגדת במסמך זה, חובתה של MyHost כלפיך, או כל פנייה אחרת מצד ג' שמגיעה דרכך, מכל סיבה שהיא, ומבלי להתחשב באופן הפעולה, מוגבלת לסכום ששולם על ידך ל-MyHostעל שימוש בשירותים בשלושה החודשים לפני הפעולה הראשונית שהתחיל את תקופת אחריות. זוהי הגבלה סופית וכל קיום של יותר ממסגרת תביעה אחת לא תגדיל מגבלה זו.