תנאי שימוש

תנאי שימוש אלו הינם הסכם בין MyHost - אחסון ובניית אתרים מס' עוסק:311401814 ובינך
הסכם זה מסביר את תנאי השימוש בשירותים שניתנים על ידי Myhost.co.il (להלן "שירותים"). תנאי שימוש אלו יחולו על כל שימוש ו/או רכישה של שירותי החברה להלן MyHost שתתבצע באתר ו/או בכל אופן אחר אשר יבוצע. הגלישה באתר ו/או הרכישה באמצעותו ו/או באמצעים אחרים של שירותי החברה וכן כל שימוש אחר באתר, מהווה אישור והסכמה של המשתמש ו/או הרוכש ו/או הלקוח לתנאי השימוש ותקנון הפרטיות זה. במידך ואינך מסכים לזאת אינך זכאי לשימוש בשירותים שלנו.

הסכמי מדיניות

שימוש בשירותים של MyHost.co.il הינך מסכים לתנאים מדיניות אלו:
הסכמה לתנאי השירות
מדיניות הפרת זכויות יוצרים

העברת אתר

צוות שלנו יעשה מאמץ כדי לעזור לך להעביר את האתר שלך לשרתים שלנו בחינם, אבל, העברות ניתנות כשירות ולא כחובה. איננו יכולים להתחייב לגבי זמינות הצוות שלנו, או זמן להשלים העברת אתר או אם זה אפשרי בהתאם לאיך שהאתר נבנה.יש פלטפורמות או מערכות קוד ששומרות מידע בצורה יוצאת דופן או בצורה פרטית או בעלי הגדרות מיוחדות, וזה יכול לגרום לקשיים ולפעמים זה אפילו בלתי אפשרי להעביר חלק או כל המידע. במקרים מסויימים לא נוכל לעזור או לסייע בהעברת אתר והאחריות להעברת אתר שאין אנו יכולים להעביר הוא באחריות הלקוח בלבד . במידה ולא נצליח להעביר את האתר אנו נבצע זיכוי כספי וביטול העסקה .בשום אופן Myhost.co.il לא יהיה אחראי על מידע או קבצים שהולכים לאיבוד או חסרים ממעבר לMyhost.co.il - או מ- MyHost.co.il. הינך האחראי לשמור את כל האתר שלך בכל מצב.

שירותים מחברות צד ג

חברות צד ג'

Myhost.co.il יכול להציע שירותים של חברות צד ג'. שירותים אלו יכולים להיות תחת תנאי השימוש של חברת צד ג'. MyHost.co.il תהיהחייבת לממש את ההגבלות ואיסורים של חברות צד ג'. עליך לבדוק את התנאים לשימוש לפני כל רכישה או שימוש של בשירותים של חברת צד ג' בה MyHost.co.il עובדת איתה. אנו לא מספקים אחריות לאיכות, זמינות או זמני אספקה של מוצרים או שירותים הניתנים על ידי חברה צד ג'. הינך בלבד אחראי על כל עיסקה הנעשית עם חברה צד ג'. איננו אחראים על הדיוק או השלמות של מידע לגבי כל חברה צד ג'. במידה וחברה צד ג' כמו רשם דומיינים או ספק תוכנה מעדכן את מחירו או תנאי החבילה שלו, MyHost.co.il כפופה למחירים החדשים ויכולה בכל עת לשנות את תנאי החבילה הנוכחית, או מחירה בעת החידוש

גילוי לאכיפת חוק

MyHost עשוי לחשוף מידע משתמש לרשויות אכיפת החוק ללא הסכמה או הודעה נוספות למשתמש על פי דרישה חוקית מסוכנויות כאלה. אנו משתפים פעולה באופן מלא עם רשויות אכיפת החוק .

שינויים להסכם או לשירותים

MyHost שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים, לתקן, לשנות או למחוק חלקים מהסכם זה בכל עת. במקרה ונשנה משמעותית הסכם זה, אתה תעודכן על ידי הודעה באתר שלנו למשך 30 יום לאחר שבוצעו השינויים ויופיע תאריך בסוף ההסכם של העדכון האחרון כל שינוי של הסכם זה ייכנס לתוקף מיידית אחרי ההודעה באתר אלא אם כן נודיע אחרת. הינך מסכים לכל שינוי של הסכם זה בהמשך שימוש בשירותים. MyHost שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים, לתקן, לשנות או לעצור כל חלק מהשירותים בכל עת.

כתב ויתור

MyHost לא תהיה אחראית לנזק לעסקים שלך. MyHost לא מתחייבת לשום דבר, אשר נכתב או לא נכתב עבור השירותים. MyHost מתנערת מכל אחריות של סחירות או התאמה למטרה מסוימת, לרבות אובדן נתונים כתוצאה מעיכובים, תקלות במתן שירות, משלוחים שגויים או הפסקות בשירותים הנגרמות על ידי MyHost או העובדים שלה.

גיבויים ואובדן נתונים

השימוש בשירותים שלנו הוא באחריותך הבלעדית. שירותי הגיבוי של MyHost מתבצעים כל יום ומחליפים כל גיבוי קודם. רק גיבויים של יום קודם נשמרים. שרות זה ניתן כמחווה ויכול להשתנות או להיעצר בכל עת לפי החלטת MyHost. MyHost איננה אחראית עבור קבצים ו/ או נתונים ו/או כל מידע אשר נמצאים בחשבונך או בשירות שלך. הינך מסכים לקבל אחריות מלאה עבור כל הקבצים והנתונים הומדיע המועברים ו/או והקיימים ו/או מאוחסנים ו/או כל מידע אשר נמצא בשירותים של MyHost ולשמור על גיבוי מתאים של כל הקבצים והנתונים והמידע אשר מאוחסנים בשירותים שלנו, MyHost לא תהיה אחראית לכל אובדן מידע זמני או קבוע אשר נגרם ו/או בעת השימוש בשירותים שלנו מכל סיבה שהיא. כל חשבון משותף אשר משתמש ביותר מ10 גיגה של שטח דיסק לא יכלל בגיבוי היומי כלל.

MyHost איננה אחראית במקרה של אובדן נתונים או תקלה \ כישלון \ אי תפקוד לצמיתות של הכונן הקשיח. האחריות לגיבוי ושמירת הקבצים \ הנתונים הם ביד הלקוח בלבד. MyHost איננה אחראית לכל אובדן או נזק.

בכל מקרה של איבוד נתונים ו/או איבוד מידע זמנית או לצמיתות לרבות קבצי אתרים, מסדי נתונים וכל נתון אשר אוחסן בשירות שלנו, אחריותה של החברה להלן MyHost(מס' עוסק 311401814) ו/או כל מי מטעמה, לכל הקשור למתן השירותים הניתנים על ידיה,האחריות היחידה תהיה מוגבלת לעלות השירות אשר נרכש על ידי הלקוח בלבד במסגרת תקופת החיוב האחרונה שלו, שים לב שזו האחריות היחידה של MyHost כלפיך וזוהי ההגבלה הסופית וכל קיום של יותר ממסגרת תביעה אחת לא תגדיל מגבלה זו.

בשים לב לכל האמור לעיל, הצדדים מסכימים כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח או מי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו במקרה של תקלה כלשהי או הפסקה כלשהי בשירות שיקבל, לרבות אובדן מידע מכל סוג ו/או שיבוש במידע הגבלת אחריות זו תכול גם בנוגע לכל נזק שיגרם ללקוח או צד שלישי כלשהו כתוצאה ממעשה או מחדל של הלקוח או מי מטעמו.

אחסון אתר / אחסון ריסלייר בפאנל Cpanel אינו כולל גיבויים יומיים, האחריות לגיבוי האתר בפאנל Cpanel הינו באחריות הלקוח בלבד. . MyHost איננה אחראית עבור קבצים ו/ או נתונים אשר נמצאים בחשבונך. הינך מסכים לקבל אחריות מלאה עבור כל הקבצים ונתונים המועברים ולשמור על גיבוי מתאים של כל הקבצים והנתונים אשר מאוחסנים בשרתים של MyHost.

פיצוי

הינך מסכים לפצות את MyHost, להגן עליה ולמנוע אשמה מ - MyHost ושותפיה, המנהלים, הדירקטורים, העובדים והסוכנים (להלן "צדדים בעלי פיצוי") מחלק ומכל תביעה, נזק, הפסד, התחייבויות, פעולה, דרישה והוצאה אשר כל צד ג' מאיים או הגיש נגדך או נגד כל צד בעל פיצוי בעקבות , 1. שימושך בשירותים, 2. הפרה שלך של הסכם זה, 3. כל פעולה או הסתרה מצדך. התנאים של חלק זה של ההסכם יעמוד בפני כל ביטול של הסכם זה.

הגבלת אחריות

בשום מקרה לא MyHost ולא הדירקטורים,לא העובדים ולא סוכניהיהיו אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו באשר לכל נזק עקיףתוצאתימקרימיוחד או עונשילרבות אובדן רווחים או אובדן נתונים הנובעים מהשימוש שלך בשירותיםאו כל תוכן משתמשאתרי משתמש או חומרים אחרים שגישתם או הורדתם הם דרך השירותיםגם אם MyHost מודע או שנודע לנו על האפשרות של נזקים כאלה.

על אף כל הוראה נוגדת במסמך זהחובתה של MyHost כלפיךאו כל פנייה אחרת מצד גשמגיעה דרכךמכל סיבה שהיאומבלי להתחשב באופן הפעולהמוגבלת לסכום ששולם על ידך ל-MyHostעל שימוש בשירותים בשלושה החודשים לפני הפעולה הראשונית שהתחיל את תקופת אחריותזוהי הגבלה סופית וכל קיום של יותר ממסגרת תביעה אחת לא תגדיל מגבלה זו.

אחריות על uptime

אם חווית downtime פיזי מעבר ל24 שעות, הינך זכאי לחודש זיכוי בחשבון שלך. ה- uptime אינו חל על זמני תחזוקת שרתים מתוכננים. אישור על זיכוי תלוי בהחלטה של MyHost ויהיה תלוי בהצדקה מוכחת. דוחות שירות של חברות צד ג' אינם יכולים להיות הוכחה מוצדקת מהרבה סיבות כולל קיבולת רשת / זמינות המעבר ה- uptime של השרת מוגדר לפי דוחות uptime של מערכת ההפעלה ושרת הרשת Apache שיכול להיות שונה מ- uptime שמתקבל ממערכות פרטיות. לקבלת זיכוי, אנא פנה ל מחלקת תמיכה טכנית ע"י פתיחת כרטיס תמיכה דרך האזור האישי שלך, עם פירוט הסיבה תוך 30 יום מסוף החודש שעבורו אתה מבקש זיכוי.

CPU, רוחב פס, ושימוש בשטח איחסון

כל שימוש ב שרת אחסון המסופק על ידי MyHost נתון תחת חוזה זה והסכם שימוש מקובל. השירות המוצע הוא איחסון שיתופי (משותף, וורדפרס ריסלייר או כל שירות הקיים באתר) וחל איסור מוחלט למכור אותו לאחרים. שירות איחסון אתרים של MyHost מתאים איחסון קבצי אתר פעיל במסגרת תנאי השימוש. קבצים שלא שייכים לקבצי אתר פעילים לדוגמה קבצי מאגרי הורדות,מאגרי שמיעה,מאגרי מסמכים(pdf,word,exel וכו'..),צפייה ישירה למשל עם סיומות - mp4,mp3,zip,tar,tar.gz,exe,rar וכו' ימחקו בצורה אוטומטית מהשרת ויווצר קשר עם בעל חבילת האחסון לבחינת המשך שירות או ביטול חבילת האחסון לפי שיקוליה של MyHost - אחסון ובניית אתרים. משום שאינם נכללים בקבצי אתר פעילים ותוכן המורשה על ידי MyHost הנועד לאתר האינטרנט שלך שמאוחסן אצלינו ומיועד לשימוש בשטח דיסק באופן סביר סביר לפי שיקוליה והחלטתיה של החברה, שימוש בדיסק לא סביר יוחלט לפי שיקוליה והחלטתיה הבלעדית של MyHost להגדרת שימוש בשטח דיסק לא סביר. חשבון אחסון החוצה את שטח הדיסק האמור או קרוב אליו או שמה מנצל מבצע שימוש לרעה בשטח הדיסק או שמה פוגע בטיב השירות או השרת, לפי שיקוליה או החלטתיה של MyHost יוצר קשר באמצעות מייל עם בעל החבילה/שירות לבחינת התאמת חבילה/שירות שונה או סיום התקשרות). חל איסור מוחלט ליצור מאגרי קבצים להורדה, ארכיונים, מאגרי תמונות, לאפשר לגולשים לעלות קבצים או מדיה, מאגרי וידאו, פורנוגרפיה, אתרים המסיטים לאלימות, שימוש ברכיבים כבדים כגון צ'אטים וכד'... חשבונות אשר חוצים מעבר ל25% יכולת תפקוד CPU המוגדר לו ישעו ללא שום הודעה מוקדמת. ביצוע פעולות הגורמות, או עלולות לגרום, לניצול יתר של משאבי השרת בו מאוחסן האתר, לרבות שימוש יתר במשאבי המעבדים ו/או הזיכרון ו/או כל שימוש אחר שMyHost סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי הוא מהווה שימוש בלתי-סביר במערכותיה ו/או משאביה ו/או שפוגע בשרת האחסון ו/או בלקוחות האחרים בשרת יושעה ללא כל הודעה מוקדמת.

זכאות לחשבון

בעת רישום לשירות אתה מתחייב כי:
אתה בן 18 או יותר. השירותים מיועדים אך ורק למשתמשים אשר גילם 18 או יותר. כל רישום, או שימוש בשירותים שלנו לכל אחד מתחת לגיל 18 ללא אישור, הינו הפרה של חוזה.
בשימוש השירותים בעבור אדם אחר הינך מסכים כי הינך מוסמך להתחייב בשמם על הסכם זה ולפעול בשמם בנוגע לכל פעילות אשר תעשה בשירותים אלו.
בעת ההרשמה/הזמנה לשירותים שלנו, הנך מתבקש להזין פרטי יצירת קשר האמיתיים שלך למקרים שבהן MyHost צריכה ליצור עמך קשר, במידה והזנת פרטים שגויים MyHost - אחסון ובניית אתרים יכולה להשעות את השירות ואף לבטל את השירות על פי שיקוליה.

שינוי מחירים

Myhost.co.il שומר לעצמה את הזכות לשנות מחירי החבילות, מחיר חודשי, או כל תשלום אחר בכל זמן. אנו נודיע על שינוי במחיר 30 יום לפני שינוי המחיר לחבילות שלנו באתר שלנו תחת הכרזות או בבלוג שלנו.

מידע על תשלומים וחיובים

חיובים אוטומטיים - אתה מסכים כי עד שתבקש מ - MyHost - אחסון ובניית אתרים על רצונך לבטל את שירות אחסון האתר / אחסון ריסלר / דומיינים או כל שירות אחר, אתה תשלם על חשבוניות בצורה אוטומטית כדי לא לגרום להפרעה בשירותים שלך, בשימוש כרטיס האשראי או פרטי תשלום אחרים שנשמרו אצלינו. אלא אם כן הוסכם אחרת.

איחור חידוש חבילה או שירות - כל הקבלות חייבות להיות משולמות תוך 14 ימים מתאריך סיום החידוש הנוכחי של החבילה או השירות שלך באתר MyHost. כל קבלה שלא שולמה לאחר 14 ימים מתאריך סיום השירות תגרום להשעיית השירות וכ - 7 ימים לאחר ההשעיה למחיקת השירות המושעה. במידה ואינך מחדש את החבילה במשך 14 יום , MyHost תשעה את השירות הקיים ולאחר כעוד 7 ימים (סהכ 21 יום ממועד תאריך סיום השירות) MyHost רשאית למחוק את השירות .

תשלום על דומיינים(שמות מתחם)- הינך אחראי להודיע למחלקת הדומיינים של MyHost בפורטל הלקוחות בכל הקשור לרכישה או חידוש דומיינים דרך האתר. הודעה על חידוש דומיין תישלח בתור מחווה ו MyHost אחסון ובניית אתרים אינה אחראית במידה ולא תחדש את הדומיין או שלא הודעת לשירות הלקוחות או תמיכה על חידוש הדומיין. חידוש דומיינים מתבצע חמש עשרה יום לפני תאריך החידוש של הדומיין(סיום תוקף הדומיין).

ביטולים והחזרים כספיים

החזרים כספיים - MyHost.co.il נותנת את האפשרות ללקוחות חדשים לבקש עד 14 יום להחזר כספי עבור שירותי האחסון אתרים בלבד לא ניתן לקבל החזר כספי על רכישת דומיינים(שמות מתחם). בעת רכישת חבילת אחסון מכל סוג באתר שלנו(אחסון אתרים,אחסון ריסלר,אחסון וורדפרס), אתה כלקוח מקבל אפשרות לביצוע החזר כספי עד כ - 14 יום מתאריך הרכישה. במידה ולא תצא שבע רצון מהשירותים שלנו, כספך יוחזר כאמור בתוך מסגרת של 14 יום בלבד מרגע רכישת חבילת אחסון אתרים / אחסון וורדפרס / אחסון ריסלר. בקשות להחזר כספי יעשו תוך כדי פניה(כרטיס) למחלקת מכירות דרך פורטל הלקוחות. שימו לב, אין החזרות על דומיינים שנרשמו או חודשו דרך Myhost.co.il, לא נוכל לבטל, לפצות, לשנות או להחזיר לכם כסף בכל צורה או מצב נתון.

סיום התקשרות - MyHost יכולה לסיים את השירותים חלקית או במלואה, ללא הודעה מראש ובאופן מיידי, במקרים הבאים: 1. לא שולמו כל התשלומים בגין השירותים. 2. הפרת חוזה זה (כולל תנאי השימוש והתקנון). 3. התנהגותך יכולה לפגוע ב -MyHost בין אם בשרתיה או בעובדיה או בלקוחותיה 4.הלקוח הפר תנאי מהותי בתנאי השימוש ו/או בתקנון זה ו/או במסמכי ההתקשרות האחרים; החברה סבורה, לפי שיקול דעתה, כי נעשה שימוש לרעה בשירות הניתן ללקוח באופן שעלול לגרום נזק לציבור ו/או לחברה ו/או ללקוחותיה ו/או לשרתיה 5. שימוש בדיסק לא סביר לפי שיקוליה והחלטתיה הבלעדית של MyHost להגדרת שימוש שטח דיסק לא סביר. חשבון אחסון החוצה את שטח הדיסק האמור או קרוב אליו או שמה מנצל לרעה לפי שיקוליה או החלטתיה של MyHost יוצר קשר באמצעות מייל עם בעל החבילה/שירות לבחינת התאמת חבילה/שירות שונה או שמא סיום התקשרות). 6. שליחת ספאם/ריבוי מיילים אשר יכולה לפגוע בשרת ובמוניטין שלו ובכלל הלקוחות, במקרה כזה MyHost יכולה להשעות את חשבון האחסון/שירות ללא הודעה מוקדמת ולבצע סיום התקשרות מיידי. במקרה של סיום התקשרות מצד MyHost תבצע החזר כספי באופן יחסי ששולם מראש והינך תחוייב לשלם כל הוצאה ו/או תשלום של שימוש בגין השירותים עד לאותו יום. בסיום התקשרות של השירותים מכל סיבה שהיא, תוכן משתמש, אתר וחבילת האחסון וכל הנתונים האחרים יימחקו לאלתר. בנוסף לכך, MyHost רשאית לבטל את ההתקשרות בין הצדדים, ללא צורך בנימוק מכל סיבה שהיא על ידי מתן הודעה באמצעות המייל כ- 14 יום לפני מועד סיום ההתקשרות.

שינוי תנאי חבילה/שירות

Myhost.co.il שומר לעצמה את הזכות לשנות או להגביל את כמות המשאבים או ההגבלות למשתמש בכל שירות אשר מסופק על ידה או על ידי צד ג', לרבות חבילות אחסון אתרים או אחסון ריסלר או לסגור חלק מהשירותים שלה בכל עת, כגון כמות /ואו מגבלות שטח דיסק, כמות תעבורה חודשית, כמות משתמשים בחבילת ריסלר או כמות דומיינים, או החלפת הפאנל אחסון לפאנל שונה או שמה סגירת השירות בהתראה סבירה של 30 יום. אנו נודיע על שינוי בתנאי החבילה וההגבלות החדשות 30 יום לפני השינוי תנאי החבילות וההגבלות החדשות לחבילות שלנו באתר שלנו תחת הכרזות בפורטל הלקוחות או בבלוג שלנו או ישירות מול הלקוח לפי שיקוליה של MyHost. לקוחות אשר עוברים על תנאי השימוש של MyHost - אחסון אתרים, תהיה רשאית לשינוי ההגבלות(שטח דיסק, תעבורה, שימוש במשאבי שרת וכו') השירות באופן מיידי ויווצר קשר עם הלקוח לשינוי או ביטול השירות.

תכנים אסורים

בהתאם לחוק בארץ, ובעולם MyHost אינה מסכימה לאחסן אתרים המכילים פישינג / וירוסים / מערכות ללא רישיון מתאים / תוספים פרוצים (ללא רישיון מתאים) / תבניות פרוצות (ללא רישיון מתאים) / תכנים למבוגרים / הפרת זכויות יוצרים ו/או כל אתר העובר על החוק.
אתר אשר יאחסן אחד מהתכנים הבאים, יושעה ללא כל הודעה מוקדמת. וקבציו ימחקו והחבילת אחסון תבוטל.

תוכן של משתמשים -הינך רשאי להעלות, לאחסן, לפרסם, להציג ולהפיץ מידע, טקסטים, תמונות, וידאו וכל תוכן דרך השירותים (להלן תוכן משתמש). תוכן משתמש כולל כל תוכן שהועלה דרכך או דרך המשתמשים שלך בכל אתר שמאוחסן בשירותים שלנו (להלן אתרי משתמש). הינך האחראי הבלעדי לכל תוכן משתמש, עסקאות או פעילויות אחרות הנעשים דרך אתרי משתמש. בהעלאת תוכן משתמש או העברת תוכן משתמש דרך השירותים שלנו, הינך מתחייב מול MyHost.co.il שיש לך את כל האישורים הנדרשים להעלות או להעביר תוכן משתמש זה ושהעלאת או העברת תוכן זה אינו מפר או אינו יכול להפר את הזכויות של צד שלישי כלשהו.

על מנת לשמור על מוניטין השרת אצל ספקיות המייל, ועל האייפי, אין אנו מאפשרים שליחה מרובה של מיילים לפי שיקולה הבלעדי של MyHost, משתמש/לקוח/חשבון אחסון/שירות אשר שולח מיילים מרובים לפי שיקול דעתה של MyHost, MyHost תהיה רשאית להשעות את החשבון אחסון ללא כל התראה מוקדמת וביטול התקשרות.

לצורך אספקת השירותים, אתה נותן ל- MyHost.co.il רשות בינלאומית ורישוי לא בלעדי, וללא זכויות: 1. להשתמש, להעתיק, להפוך לציבורי, לשנות,לתרגם, לקחת קטעים (חלקי או מלא), לפרסם ולחלק תוכן משתמש 2. ולעשות בתוכן משתמש ובתוכן אתר ארכיון או גיבוי. מעבר לאישורים שכתובים וניתנים בהסכם זה, MyHost.co.il לא מקבלת זכויות, כותרת או ריביות בתוכן משתמש, ואלו שייכים בבלעדיות שלך בלבד.
MyHost.co.il לא שולטת, ולא מקבלת אחריות על, תוכן משתמש או כל תוכן של כל מידע המועבר דרך השרתים של MyHost.co.il, או רשתות ונקודות הימצאות באינטרנט. MyHost.co.il אינה עוקבת אחרי תוכן משתמש. הינך מבין ומסכים ש MyHost.co.il יכול, אבל אינו חייב, לקחת פעולה מתקנת לפי החלטה עצמאית של MyHost.co.il , כולל אבל ללא הגבלה של הסרת חלק או כל תוכן משתמש או אתר משתמש, ולהשהות או לסיים כל אספקת שירותים ללא החזר כספי במידה ותיהיה הפרה של הסכם זה. הינך מסכים לזה ש- MyHost.co.il לא תהיה חייבת או לא תהיה אחראית אם תנקוט בצעדים אלו.

כוח עליון

אף צד אינו אחראי לכל מחדל או עיכוב בביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ( מלבד כישלון לבצע תשלומים כאשר חייב ) אם ברירת מחדל או עיכוב כאמור נגרם , במישרין או בעקיפין , על ידי כוחות שמעבר לשליטתו של אחד הצדדים, כולל, וללא הגבלה , שריפה, הצפה , מעשיו של אלוהים , סכסוכי עבודה , תאונות , פעולות מלחמה או הטרור , הפרעות של תחבורה או תקשורת , מחסור באספקה ​​או כישלון של צד שלישי כלשהו לבצע כל התחייבות ביחס לייצור או המשלוח של כל ציוד או חומר הנדרש עליו לבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה.

שינויים בהסכם או במתן השירותים

MyHost שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים, לתקן, לשנות או למחוק חלקים מהסכם זה בכל עת. במקרה ונשנה משמעותית הסכם זה, אתה תעודכן באמצעות הודעה באתר שלנו למשך 30 יום. לאחר שבוצעו השינויים יופיע תאריך בסוף ההסכם עם העדכון האחרון. כל שינוי של הסכם זה ייכנס לתוקף מיידית אחרי ההודעה באתר, אלא אם כן נודיעך אחרת. הינך מסכים לכל שינוי של הסכם זה במהלך השימוש בשירותים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים, לתקן, לשנות, לבטל, לעצור או לסגור כל חלק מהשירותים בכל עת בהתראה של 30 יום בהודעה באתר ו/או בכרטיס בפורטל הלקוחות ו/או במייל ו/או בטלפון, לשיקוליה של MyHost.