תיקון מסד נתונים MySQL

כדי לתקן מסד נתונים שאינו פועל כהלכה, תכונה זו בוחנת ומתקנת טבלאות שעשויות להיפגם.

 

נווט אל הקטע מסדי נתונים ולאחר מכן בחר את סמל מסדי הנתונים של MySQL.

 

תחת שינוי מסדי נתונים, בחר את מסד הנתונים שברצונך לתקן ולחץ על הלחצן תיקון מסד נתונים.

תיקון מסד נתונים