פתרון לשגיאה Access denied for user xxx@localhost

הודעת שגיאה זו מופיעה בדרך כלל כאשר אתה משתמש בפרטי התחברות שגויים של MySQL (שם משתמש, סיסמה, שם מארח או שם מסד נתונים עשויים להיות שגויים) בקובץ תצורת האתר שלך.

אנו ממליצים לבדוק את פרטי החיבור למסד שוב, ייתכן וטעיתם בפרטי החיבור כמו שם המשתמש או הסיסמה או אפילו שם המארח או שם המסד.