פתרון לשגיאה 500 Internal Server Error

פתרון לשגיאה 500 Internal Server Error

אם אתה מקבל שגיאת שרת פנימית 500(500 Internal Server Error), אנו נלמד במדריך זה כיצד להבין ולתקן את הבעיה הזו.

הדבר נובע בדרך כלל מאחד הדברים הבאים:

1) קוד מסוים בקובץ. htaccess שגוי

נסה לשנות את השם של הקובץ ל.htaccess.old
אם אינך מקבל עוד את השגיאה, באפשרותך לתקן את הקוד ולשנות את שמו חזרה ל - htaccess.

2) התיקייה ו/או הרשאות הקובץ שלך שגויות או מוגדרות גבוה מדי

מאחר שאנו משתמשים suPHP, עליך לוודא שהרשאות התיקיות שלך מוגדרות כ-755 והקבצים שלך מוגדרים כ-644.

3) אתה משתמש בסקריפט או בתוסף שיש לו בעיה.

ייתכן והסקריפט או התוסף אינו תואמים לגרסת ה- PHP תוכל לשנות את גרסת הPHP בפאנל שבו אתה נמצא לגרסה הנחוצה או לעדכן את התוסף או הסקריפט לגרסה החדשה ביותר שלו.

4) אם אתה חורג ממגבלת הזיכרון שלך לחשבון או מגבלת תהליכים, שגיאות 500 או 503 יכולים להתרחש.

באפשרותך להציג את שימוש המשאבים שלך בcPanel תחת יומני רישום > שימוש במשאבים

5) קוד PHP שגוי.

בדוק את הקובץ "error_log" בתיקיה המתאימה עבור כל שגיאות PHP.


6) קינפוג לא נכון של מערכת נכונה.

קינפוג לא נכון של מערכת מוכנה יכולה לגרום לשגיאת 500 Internal Server Error ממומלץ להסתכל בerror_log על מנת להבין מאיפה מגיעה הבעיה.