פתרון לשגיאה 413 Request Entity Too Large

אם אתה נתקל בשגיאה 413 בקשת ישות גדולה מדי(Error 413 Request Entity Too Large) בוורדפרס, הסיבה הסבירה ביותר היא שאתה מנסה להעלות קובץ שגודלו חורג ממגבלת העלאת הקבצים המקסימלית באתר שלך. המופע השכיח ביותר של השגיאה הוא במהלך plugin או העלאת נושא.

כדי לפתור את הבעיה, תוכל להגדיל את גודל הקובץ המרבי של האתר שלך. 

בcPanel יש ללכת ל - 

לאחר מכן נלחץ על Switch To PHP Options -

נשנה את הערכים שאנו רוצים -

הערכים שבד"כ מבקשים מאיתנו לערוך הם מסומנים בצהוב, לאחר השינוי הרצוי נלחץ על Save