ספירה inodes / מספר קבצים לכל ספריה

מעת לעת אנו חווים בלבול עם השאלה מה לקח את כל שטח אחסון שלי?. כלומר, "לאן הלך כל מקום פנוי?" ולעתים קרובות, זה יכול להיות משימה מסובכת.

אז נניח שנווטת ל- public_html, או לפי הספריה המכילה את רוב הנתונים שלך. השתמש בפקודה הבאה כדי לקבל ספירה רקורסיבית של מספר הקבצים / הספריות (inodes) הכלולים בתיקייה הנוכחית שלך:

find -xdev -printf '%h\n' | sort | uniq -c | sort -k 1 -n

 

*שים לב הרצת הפקודה הבאה יכולה לקחת זמן אנא תהיה סבלני.