ניקוי קבצי לוגים ממסד נתונים למערכת IPB

מערכת IPB היא מערכת פורומים נהדרת, אך היא שומרת לוגים שיכולים להגיע למסד נתונים כבד ביותר, ולהשפיע על הביצועים לפורום שלכם,

אני ממליצים מדי חודש לפחות, להתחבר למסד הנתונים בפאנל האחסון שלכם ולרוקן את הטבלאות הבאות

*שימו לב לרוקן לא למחוק

לפני הפעולה הזו אנו ממליצים לשמור גיבוי של המסד נתונים במחשב במקרה ואירעה שגיאה או שטעיתם במה שעשיתם משום שהמסד נתונים למערכת הזו היא רגישה ביותר.

 

המסד נתונים אשר יש לרוקן הם - 

admin_logs
admin_login_logs

ibf_email_logs

mail_error_logs

moderator_logs

spider_log

task_logs
warn_logs