משתמש דוגמה לWHM

WHM הוא קיצור של Web Host Manager, להלן משתמש דוגמה לניהול שרת של cPanel, על מנת לחוות התנסות כיצד הניהול מתבצע.

גם משתמשי ריסלר מקבלים שימוש בWHM אך הוא יותר מוגבל באפשרויות ולא כולל גישת Root לשרת עצמו. אלא אפשרות לפתח משתמשי סיפאנל מהמשאבים שהוקצו לו.

התחברות לWHM