מה זה HTTPS?

מה זה HTTPS? HTTP מייצג Hyper Text Transfer Protocol, והוא מה הפרוטוקול הבסיסי המספק לאתרי אינטרנט מהשרת לדפדפנים. עם HTTP, הכל מועבר ב 'טקסט רגיל' כלומר, אקר יכול לנצל לרעה אתרים כאלו אשר שומרים מידע רגיש של המשתמשים שלו. HTTPS היא הגירסה המאובטחת של פרוטוקול זה, אשר גם מצפין את הנתונים המועברים מהשרת לדפדפן.