להקצות משתמש למסד נתונים

נווט אל הקטע מסדי נתונים ולאחר מכן בחר את סמל מסדי הנתונים של MySQL.

מסדי נתונים

גלול מטה כדי להוסיף משתמש למסד הנתונים, בחר את המשתמש מהתפריט הנפתח, בחר את מסד הנתונים מהתפריט הנפתח ולאחר מכן לחץ על הוסף.