כיצד ניתן למנוע ממנועי חיפוש לעקוב אחר קישורים באתר האינטרנט שלך?

אם ברצונך למנוע ממנועי חיפוש לעקוב אחר קישור באתר שלך, תוכל להוסיף תג rel = "nofollow" לקוד ה- HTML שלך.

ניתן להשתמש בקוד הבא לדוגמה -

<a href="http://outsiderurl.co.il" rel="nofollow">לינק חיצוני</a>

על ידי כך, המבקרים שלך יוכלו להשתמש בקישור, אבל מנועי החיפוש לא "יעקבו" אחר הלינק החיצוני שהוצאת מהאתר שלך.
אתה יכול להשתמש בגישה זו כדי להוסיף קישורים באתר האינטרנט שלך לאתרים חיצוניים מבלי להשפיע על הדירוג שלהם.