כיצד לשנות שם של טבלה ב phpMyAdmin

זה מאוד קל לשנות את שם הטבלה ב phpMyAdmin. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:

  1. ראשית יש להתחבר לcPanel  - מדריך התחברות לcPanel
  2. בקטע מסדי נתונים, לחץ על הסמל phpMyAdmin.
  3. בעמודה השמאלית הצרה, בחר את מסד הנתונים שמכיל את הטבלה שברצונך לשנות את שמה. המסך יירענן עם כל הטבלאות שנמצאו במסד הנתונים.
  4. לחץ על הטבלה שברצונך לשנות את שמה; המסך יתעדכן עם פרטי הטבלאות שנבחרו.
  5. לחץ על הכרטיסייה פעולות שנמצאת בצד שמאל למעלה; המסך יירענן שוב.
  6. בקבוצה אפשרויות טבלה, הקלד שם חדש לטבלה בשדה שינוי שם לטבלה.
  7. לחץ על הלחצן בצע שבפינה השמאלית התחתונה והטבלה תשנה את שמו.

*שים לב עשה פעולה זאת באחריות ובזהירות רבה, משום שפעולה זאת יכולה להרוס חלק או את כל אתרך.