איך מתחברים לג'ומלה?

אם האתר שלך משתמש ב- Joomla(ג'ומלה), יהיה עליך להשתמש בנתיב הבא כדי לגשת לאזור הניהול.

http://mydomain.co.il/administrator

*החלף 'mydomain' עם שם הדומיין האמיתי שלך.
*החלף 'co.il' לסיומת הדומיין האמיתי שלך.