איך מבצעים חסימה ואפשרות גישה דרך htaccess

איך לחסום כל אייפי מלהכנס לאתר, חוץ מכתובות אייפי ספציפיות:

Order deny,allow Deny from All Allow from xxx.xxx.xxx.xxx

אפשר גישה לאתר למעט מכתובות אייפי ספציפיות:

Order deny,allow Allow from All Deny from xxx.xxx.xxx.xxx