איך לשנות שם של מסד נתונים?

במדריך הבא נלמד איך אפשר לשנות שם של מסד נתונים בסי פאנל

*אנו ממליצים לגבות את מסד הנתונים לפני פעולה זאת

ניתן לעקוב אחר הצעדים הבאים

מתחברים למשתמש שלכם ב - cPanel

לאחר שהתחברנו למשתמש ה cPanel שלנו יש ללכת ל - מסדי נתונים

נגלול את הדפדפן עד שנראה את הלשונית של Current Databases, נבחר את המסד הרצוי שלו נרצה לשנות את השם ונלחץ על הכפתור Rename

כעת תקפוץ חלונית שמבקשת מאיתנו להזין שם חדש כפי שהזנו לדוגמה newdb כשם חדש למסד לפני הפריפיקס של המסד.

ולאחר שהזנו שם מסד חדש יש ללחוץ על הכפתור Proceed, יש לגבות לפני פעולה זו את מסד הנתונים!

וכמובן לאחר פעולה זאת יש לעדכן בקובץ הקונפיג של האתר שלכם את שם המסד החדש.