איך לראות שם של חבילה?

במדריך הבא נלמד כיצד ניתן לדעת איזו חבילה משוייכת לחשבון סיפאנל שלכם או של הלקוח שלכם בממשק הריסלר שלכם, ממשק הWHM,

ראשית נלך אל List Accounts -

נראה בעמדו הבא את רשימת המשתמשים השייכים אל חשבון הריסלר שלנו, תחת הלשונית Package ניתן לראות את שם החבילה שמשוייכת לאותו משתמש -