איך לראות את השימוש בדיסק לחשבון סיפאנל?

במדריך הבא נלמד כיצד ניתן לדעת את השימוש בשטח דיסק לחשבון סיפאנל שלכם או של הלקוח שלכם בממשק הריסלר שלכם, ממשק הWHM,

ראשית נלך אל List Accounts -

כעת נראה את רשימת המשתמשים תחת הריסלר שלנו, וניתן לראות בQuota את מגבלת הדיסק שהגדרנו לאותו משתמש, ובDisk used את הדיסק בשימוש -