איך לפתוח כרטיס תמיכה?

נכנסים לאתר MyHost, ניגשים לעמוד תמיכה לאחר שהגענו לעמוד התמיכה נלחץ על כרטיס תמיכה - 

תמיכה

לאחר מכן, נבחר את המחלקה שאנו רוצים לפתוח אליה כרטיס - 

מחלקה

 

לצורך העניין בחרנו במחלקת התמיכה הטכנית.

נמלא את טופס הכרטיס -

כרטיס תמיכה

 

לאחר שרשמו על הבעיה\שאלה שלנו, אנו נגלגל למטה ונלחץ על פתיחת פניה - 

פתיחת פניה