איך לעלות קבצים לסיפאנל?

במדריך הבא נלמד איך אפשר לעלות את הקבצים שלנו למנהל הקבצים בסיפאנל

ניתן לעקוב אחר הצעדים הבאים

מתחברים למשתמש שלכם ב - cPanel

לאחר שהתחברנו למשתמש ה cPanel שלנו יש ללכת ל - מנהל הקבצים

יש ללחוץ על הכפתור UpLoad בתפריט למעלה -

ניתן לגרור את הקבצים הרצויים לתוך האזור העלאה או ללחוץ על הכפתור Select File ולבחור את הקבצים שנרצה לעלות.