איך לנקות את סל המיחזור בסיפאנל

מדריך הבא נלמד איך לנקות את סל המיחזור(Trash) של קבצים שמחקנו דרך מנהל הקבצים של סיפאנל(cpanel)

מחיקת הקבצים ללא ניקוי מהסל מחזור לא תנקה את הדיסק עבור חשבון האחסון שלכם, משום שקבצים שנמצאים בסל המחזור עדיין נחשבים כקבצים בשימוש לפי סיפאנל. על מנת לפנות דיסק אחד הדרכים היא לוודא שסל המחזור נקי.

*בשים לב בניקוי סל המחזור לא תוכלו לשחזר עוד את הקבצים האלו והיא ימחקו לצמיתות.

ניתן לעקוב אחר הצעדים הבאים

מתחברים למשתמש שלכם ב - cPanel

לאחר שהתחברנו למשתמש ה cPanel שלנו יש ללכת ל - מנהל הקבצים

כעת נלחץ על View Trash -

צפייה בסל מיחזור

כעת נראה את הקבצים הנמצאים בסל המיחזור -

רשימת קבצים בסל מיחזור

כעת נלחץ על הכפתור - Empty Trash

ניקוי סל מיחזור

כעת יפתח לנו פופאפ אשר מתריע על הסיכון בעת ניקוי קבצי סל מחזור, בשים לב ברגע שהקבצים נמחקים מסל המחזור לא תוכל לגשת אליהם או לשחזר אותם שוב, בשביל לנקות את הסל יש ללחוץ על Empty Trash - 

אישור ניקוי סל מחזור

כעת אם נלחץ שוב על View Trash נוכל לראות שהקבצים נמחקו -

בדיקה שהסל מחזור נקי