איך למחוק שם משתמש של מסד נתונים

במדריך הבא נלמד איך ניתן למחוק משתמש של מסד נתונים (database username) ממשק הסיפאנל שלכם

ניתן לעקוב אחר הצעדים הבאים

מתחברים למשתמש שלכם ב - cPanel

לאחר שהתחברנו למשתמש ה cPanel שלנו יש ללכת ל - מסדי נתונים

נגלגל את הלשונית Current Users ונבחר את המשתמש שאותו נרצה למחוק, ונלחץ על הכפתור Delete

 

*עשו פעולה זאת באחריות משום שמחיקת מסד הנתונים של האתר שלכם יכולה לפגוע בפעילותו הכללית. אנו ממליצים לפני ביצוע פעולה זאת לבצע גיבוי למסד הנתונים