איך למחוק מסד נתונים

במדריך הבא נלמד איך ניתן למחוק מסד נתונים (database name) ממשק הסיפאנל שלכם

ניתן לעקוב אחר הצעדים הבאים

מתחברים למשתמש שלכם ב - cPanel

לאחר שהתחברנו למשתמש ה cPanel שלנו יש ללכת ל - מסדי נתונים

נגלגל את הלשונית Current Databases ונבחר את המסד שאותו נרצה למחוק, ונלחץ על הכפתור Delete

 

*עשו פעולה זאת באחריות משום שמחיקת מסד הנתונים של האתר שלכם יכולה לפגוע בפעילותו הכללית. אנו ממליצים לפני ביצוע פעולה זאת לבצע גיבוי למסד הנתונים