איך ליצור Nameservers אישיים?

במדריך הבא נלמד כיצד אפשר להגדיר Nameservers פרטיים לחשבון הריסלר שלכם, למרות שאנו בMyHost מספקים NameServers שהם Whitelabel ללקוחות שלנו,

ראשית יש ללחות בתפריט הWHM ב - Basic WebHost Manager Setup

נסמן את "Explicitly Set the Nameservers" ונגדיר 2 Nameservers, כמובן ששתי הnameservers צריך להיות מופנים לכתובת האייפי עם רשומה בDNS אחרת שימוש בNameservers שהגדרתם לא תעבוד כלל.

ונלחץ על הכפתור Save Changes