איך ליצור קרון גו'ב?

במדריך הבא נלמד כיצד אפשר ליצור קרון גו'ב ( CronJob) לאתר שלנו

ניתן לעקוב אחר הצעדים הבאים

מתחברים למשתמש שלכם ב - cPanel

לאחר שהתחברנו למשתמש ה cPanel שלנו יש ללכת ל - 

לאחר מכן יש להזמין את מחזור הזמן שבו הקרון ג'וב ירוץ, ואת הפקודה שהוא צריך להריץ, ראה דוגמה -

קרון גוב