איך ליצור מסד נתונים ללא משתמש

במדריך הבא נלמד איך ניתן ליצור מסד נתונים (database name) ממשק הסיפאנל שלכם

ניתן לעקוב אחר הצעדים הבאים

מתחברים למשתמש שלכם ב - cPanel

לאחר שהתחברנו למשתמש ה cPanel שלנו יש ללכת ל - מסדי נתונים

נגלול למטה אל Create New Database, נבחר את שם המסד

ונלחץ על הכפתור Create Database