איך לחסום כתובת אייפי מלגשת לאתרים שלי?

במדריך הבא נלמד איך אנו יכולים לחסום כתובות אייפי מלגשת לאתר שלכם ישירות מcPanel.

ניתן לעקוב אחר הצעדים הבאים

מתחברים למשתמש שלכם ב - cPanel

לאחר שהתחברנו למשתמש ה cPanel שלנו יש ללכת ל - IP Blocker

נזין את כתובת האייפי שאותה נרצה לחסום, ונלחץ על Add