איך להפעיל SSL עם ,htaccess

תוכל לכפות חיבור בפרוטוקול HTTPS באתר שלך על ידי הוספת כללים הבאים בקובץ ה- htaccess של האתר שלך:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

 

קובץ ה- htaccess צריך להיות ממוקם בתוך תיקיית השורש של האתר. אם האתר שלך נמצא בתיקייה משנה, אז. htaccess צריך להיות ממוקם בתיקיית המשנה המתאימה.