איך להוריד גיבוי של מסד נתונים נוכחי?

במדריך הבא נלמד איך אנו יכולים להוריד גיבוי נוכחי של מסד הנתונים שלנו.

ניתן לעקוב אחר הצעדים הבאים

מתחברים לחשבון האחסון שלכם ב - cPanel

לאחר שהתחברנו למשתמש ה cPanel שלנו יש ללכת ל - Backup

כעת נגלול למטה עד שנראה Download a MYSQL database backup

נלחץ על שם המסד שאותו נרצה להוריד להוריד למחשב שלנו.