איך להוסיף MX record בסיפאנל

במדריך הבא נלמד איך להוסיף רשומת MX בשביל שרת מיילים(בלועזית MX Record) בסיפאנל

ניתן לעקוב אחר הצעדים הבאים

מתחברים למשתמש שלכם ב - cPanel

לאחר שהתחברנו למשתמש ה cPanel שלנו יש ללכת ל - Zone Editor

בAction נלחץ על הכפתור +MX Record

נמלא את הטופס הבא לפי הדרישה שאתם צריכים, ולאחר מכן נלחץ על הכפתור Add an MX Record