איך להוסיף cname record בסיפאנל

במדריך הבא נלמד איך להוסיף רשומת cname(בלועזית Cname Record) בסיפאנל

ניתן לעקוב אחר הצעדים הבאים

מתחברים למשתמש שלכם ב - cPanel

לאחר שהתחברנו למשתמש ה cPanel שלנו יש ללכת ל - Zone Editor

בAction נלחץ על הכפתור +cname record

נמלא את הטופס הבא לפי הצרכים שלנו ונלחץ על הכפתור Add a CNAME Record