איך להוסיף aliases domains

במדריך הבא נלמד כיצד אנו נוכל להוסיף Aliases Domains לאתר שלנו.

ניתן לעקוב אחר הצעדים הבאים

מתחברים למשתמש שלכם ב - cPanel

לאחר שהתחברנו למשתמש ה cPanel שלנו יש ללכת ל - 

לאחר מכן נזין את הדומיין ונלחץ על Add Domain