איך להוסיף A record בסיפאנל

במדריך הבא נלמד איך להוסיף רשומת A(בלועזית A Record) בסיפאנל

ניתן לעקוב אחר הצעדים הבאים

מתחברים למשתמש שלכם ב - cPanel

לאחר שהתחברנו למשתמש ה cPanel שלנו יש ללכת ל - Zone Editor

בAction נלחץ על הכפתור +A Record

נמלא את הטופס הבא ונלחץ על הכפתור Add an A Record