איך לדעת כמה שטח דיסק חשבון אחסון משתמש?

במדריך הבא נדבר על איך אפשר לראות בכמה שטח דיסק חשבון של לקוח שלנו השתמש, ראשית יש ללכת אל List Accounts -

כעת ניתן לראות בQuata כמה שטח דיסק מוקצה לאותו המשתמש, וב - Disk Used בכמה שטח דיסק הלקוח השתמש -