איך לבדוק איזו תיקייה לוקחת את כל הדיסק?

במדריך הבא נלמד כיצד אנו נוכל לבדוק ולראות איזו תיקייה בחשבון שלכם לוקחת את השטח דיסק ולראות כיצד לייעל את השטח דיסק.

ניתן לעקוב אחר הצעדים הבאים

מתחברים למשתמש שלכם ב - cPanel

לאחר שהתחברנו למשתמש ה cPanel שלנו יש ללכת ל - 

וכעת במסך הבא אנו נראה את כלל התיקיות ואת המשקל הכולל שלהם -