איזה מידע אישי מוצג בwhois, וכיצד אנשים מוצאים אותו?

בהתאם לכללים הבינלאומיים אשר נשלט על ידי ICANN (תאגיד אינטרנט עבור שמות מוקצים ומספרים), כל שמות התחום פולטים נתוני WHOIS המשקפים את השם הפרטי שלך, שם משפחה, כתובת מלאה, מספר טלפון ודוא"ל. מידע זה נגיש לכל אחד באמצעות חיפוש פשוט של מסד הנתונים של Whois. לדוגמה: http://whois.sc/google.com