backup-servercall-answeremailfacebookmap-pointres-serverver-serverwebsite-servercalendar

איך לשלוח פקסים למייל חינם

ע"י Liel, פורסם 09/07/2018

איך לשלוח פקסים למייל חינם?

השירות מאפשר לקבל פקסים אל תוך תיבת הדואר אלטקרוני בדומה למכשיר פקס. ישנם כאלו שאין ברשותם מכשיר פקס, וזקוקים לקבל פקס באופן מיידי אז להלן הפתרון הזמני שלכם.

האתר מציע קבלת מספר פקס בחינם, כאשר כל הפקסים שיגיעו למספר הזה, ישלחו לתיבת הדואר אלקטרוני שלכם. שימו לב היטב שמספר הפקס שתקבלו יהיה תקף לשבוע בלבד. אם השבוע התנסות כבר עבר ונכניס את כתובת המייל, נוכל להפעיל את השירות מחדש, אך כנראה שנקבל מספר שונה מהקודם. הפקסים מתקבלים בפורמט PDF אשר נוח לקריאה או הדפסה מהירה.

ניתן ליצור מס' פקס זמני בחינם בכניסה לקישור הבא - שליחת פקס למייל חינם